,

ትምህርቲ ምባኣታዊ ኮምፒተር

30.56 inkl.mva.

This course is designed by Eriteach and is intended for home users. እዛ ትምህርቲ ኮምፕሊት package ኢያ ኣዚ ማለት፣ ከም ወናኒ ትጠቃሚ መዓልታዊ ኮምፒተር አኹል ኣፍለጦ ክህልወካ/ኪ እዩ ከም ጽገና ኮምፒተር format መግባር file management ኣጠቃቀማ Officeን Antivirus Backupን ካሊኣ’ኻ በዙሕ ጠቃሚ ዝበልናዩ ኣብዛ ኮረስ ኣዳሊናዮ ኣለና። እዛ ኮረስ ካኣ ብናጻ`ያ። ትጥቀሙላ።

Categories: ,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ትምህርቲ ምባኣታዊ ኮምፒተር”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart